Het overkoepelend tuchtorgaan voor doping en grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal

De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal (opgericht in 2008) hervormde zich daarom naar een orgaan met ruimere bevoegdheden, het Vlaams Sporttribunaal.

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag.

Het Vlaams Sporttribunaal is sinds 1 januari 2021 operationeel voor tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Doping

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is bevoegd voor de disciplinaire afhandeling van dopinginbreuken gepleegd door elitesporters en begeleiders in de zin van de Vlaamse antidopingregelgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

Nieuws

VLAAMS SPORTTRIBUNAAL OP TELEVISIE

december 30, 2022

Op dinsdag 3 januari 2023 om 21u begint een nieuw seizoen van De Rechtbank op Play4.   Binnen het Vlaams Sporttribunaal werden in drie...

Lees verder Lees verder

Nieuwe bestuurder

december 16, 2022

Tijdens de Algemene Vergadering van 14 december 2022 werd Mevr. Astrid Vervaet door de aanwezige leden bevestigd als nieuwe bestuurder van het VST. Astrid...

Lees verder Lees verder

Interne opleidingsavond VST

december 7, 2022

Op 28 november 2022 vond de jaarlijkse interne opleiding plaats voor alle medewerkers van het Vlaams Sporttribunaal. Zowel tuchtrechters, leden onderzoeksinstantie, griffiers, bestuurs- als...

Lees verder Lees verder

Heeft u een vraag of klacht?