Het overkoepelend tuchtorgaan voor doping en grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal

De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal (opgericht in 2008) hervormde zich daarom naar een orgaan met ruimere bevoegdheden, het Vlaams Sporttribunaal.

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag.

Het Vlaams Sporttribunaal is sinds 1 januari 2021 operationeel voor tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Doping

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is bevoegd voor de disciplinaire afhandeling van dopinginbreuken gepleegd door elitesporters en begeleiders in de zin van de Vlaamse antidopingregelgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

Nieuws

Nieuwe website

september 19, 2022

De nieuwe website van het Vlaams Sporttribunaal werd gepubliceerd. Naast tal van nuttige info omtrent o.a. de werking en samenstelling van het Vlaams Sporttribunaal,...

Lees verder Lees verder

Jaarverslag 2021

juli 5, 2022

Het jaarverslag van 2021 is beschikbaar en kan geconsulteerd worden via deze link.

Download PDF Download PDF

Opstart Vlaams Sporttribunaal

januari 11, 2021

Intussen is het Vlaams Sporttribunaal officieel van start gegaan. Hier kan je het persartikel vinden waarin de opstart kenbaar wordt gemaakt.

Lees verder Lees verder

Heeft u een vraag of klacht?