Het overkoepelend tuchtorgaan voor doping en grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal

De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal (opgericht in 2008) hervormde zich daarom naar een orgaan met ruimere bevoegdheden, het Vlaams Sporttribunaal.

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag.

Het Vlaams Sporttribunaal is sinds 1 januari 2021 operationeel voor tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Doping

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is bevoegd voor de disciplinaire afhandeling van dopinginbreuken gepleegd door elitesporters en begeleiders in de zin van de Vlaamse antidopingregelgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

Nieuws

VST heeft nieuwe bevoegheid: gender

september 28, 2023

Het VST behandelt nu ook beroepen tegen beslissingen van federaties inzake gender. Meer informatie vind je hier.

Lees verder Lees verder

Juristen en artsen gezocht voor de genderkamer van het Vlaams Sporttribunaal

juni 27, 2023

Binnenkort zal de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken en zaken van grensoverschrijdend gedrag zal het Vlaams Sporttribunaal het hoger beroep tegen...

Lees verder Lees verder

Nieuwe bestuurder

mei 17, 2023

Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2023 werd Peter Vermeir door de aanwezige leden verkozen als nieuwe bestuurder van het VST. Peter is...

Lees verder Lees verder

Heeft u een vraag of klacht?