Het overkoepelend tuchtorgaan voor doping en grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal

De nood aan een overkoepelend orgaan voor tucht rond grensoverschrijdend gedrag was hoog. Het Vlaams Dopingtribunaal (opgericht in 2008) hervormde zich daarom naar een orgaan met ruimere bevoegdheden, het Vlaams Sporttribunaal.

Het Vlaams Sporttribunaal werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag.

Het Vlaams Sporttribunaal is sinds 1 januari 2021 operationeel voor tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Doping

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is bevoegd voor de disciplinaire afhandeling van dopinginbreuken gepleegd door elitesporters en begeleiders in de zin van de Vlaamse antidopingregelgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

Nieuws

Het Vlaams Sporttribunaal zoekt nieuwe bestuurders

februari 2, 2024

Op de eerstvolgende algemene vergadering, welke gepland is op maandag 11 maart 2024, zal een verkiezing van nieuwe bestuurders plaatsvinden. Het betreft zowel 4...

Lees verder Lees verder

Nieuwe uitzendingen “De Rechtbank” op Play4

december 18, 2023

Op woensdag 10 januari 2024 om 21u15 begint een nieuw seizoen van De Rechtbank op Play4.   Ook het Vlaams Sporttribunaal komt opnieuw aan...

Lees verder Lees verder

VST heeft nieuwe bevoegheid: gender

september 28, 2023

Het VST behandelt nu ook beroepen tegen beslissingen van federaties inzake gender. Meer informatie vind je hier.

Lees verder Lees verder

Heeft u een vraag of klacht?