Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is bevoegd voor de disciplinaire afhandeling van dopinginbreuken gepleegd door elitesporters en begeleiders in de zin van de Vlaamse antidopingregelgeving. 

 

Sportfederaties die gebruik wensen te maken van de diensten van het VST op het vlak van doping moeten aangesloten zijn bij het VST en de volgende tekst opnemen in hun tuchtreglement: Word-versie

Daarnaast moeten zij ook de lastgevingsovereenkomst ondertekenen en opsturen naar cedric@vlaamssporttribunaal.be: Word-versie   pdf-versie

Model intern tuchtreglement en lastgevingsovereenkomst