Categorie: Algemeen

Nieuw bestuursorgaan voor VST

Op 11 maart 2024 vond onze algemene vergadering plaats te Gent en werd een nieuw bestuursorgaan verkozen. Het werd een combinatie van voormalige bestuurders, welke hun mandaat verlengden en nieuwe bestuurders. Dhr. Dirk Deldaele (Tennis en Padel Vlaanderen) werd aangesteld als nieuwe voorzitter. Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie) en Johan Druwé (Expert) verlengden hun mandaat als […]

Het Vlaams Sporttribunaal zoekt nieuwe bestuurders

Op de eerstvolgende algemene vergadering, welke gepland is op maandag 11 maart 2024, zal een verkiezing van nieuwe bestuurders plaatsvinden. Het betreft zowel 4 mandaten voor vertegenwoordigers van de leden (sportfederaties) als 4 mandaten voor experten.  Indien u wenst te kandideren, kan u gebruik maken van dit formulier. Indien u meer info wenst m.b.t. deze […]

Juristen en artsen gezocht voor de genderkamer van het Vlaams Sporttribunaal

Binnenkort zal de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken en zaken van grensoverschrijdend gedrag zal het Vlaams Sporttribunaal het hoger beroep tegen beslissingen van federaties inzake gender(dispensatie) behandelen. Het zoekt om die reden gemotiveerde juristen en artsen om deel uit te maken van de genderkamer. Elke zaak binnen de genderkamer wordt behandeld door […]

Nieuwe bestuurder

Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2023 werd Peter Vermeir door de aanwezige leden verkozen als nieuwe bestuurder van het VST. Peter is actief als Liaison Officer binnen het UZ Gent en als professor aan de UGent. Hij fungeert als vertegenwoordiger van een federatie (met name Judo Vlaanderen) binnen het bestuursorgaan. We danken Peter […]

Artsen gezocht voor het Vlaams Sporttribunaal

Binnenkort zal de dopingbevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken door elitesporters zullen ook dopinggevallen van breedtesporters behandeld worden. Het Vlaams Sporttribunaal zoekt om die reden gemotiveerde artsen om de poule rechters van de Disciplinaire Commissie Doping te versterken. Elke dopingzaak wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen […]

ARTIKEL OVER WERKING VST

Cedric Vanleenhove, secretaris-generaal van het Vlaams Sporttribunaal, schreef een artikel over de werking van het Vlaams Sporttribunaal op het vlak van grensoverschrijdend gedrag. Het artikel kan hier gelezen worden: https://www.jubel.be/het-vlaams-sporttribunaal-overkoepelend-tuchtorgaan-voor-grensoverschrijdend-gedrag-in-de-sport/

Algemene vergadering VST

Op 20 maart 2023 vond in Gent de algemene vergadering plaats voor alle leden van het Vlaams Sporttribunaal. Na het officiële gedeelte gaf Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen een interessante presentatie omtrent hun visie/aanpak m.b.t. genderdiversiteit. Het daaropvolgend debat zorgde voor een geslaagde en leerrijke avond.

VLAAMS SPORTTRIBUNAAL IN DE TAFEL VAN VIER

In het nieuwste seizoen van De Rechtbank op Play4 komt het Vlaams Sporttribunaal in enkele afleveringen aan bod. In het kader van deze uitzendingen werd Evy Van Coppenolle, voorzitter van het Vlaams Sporttribunaal en coördinator van het Centrum Ethiek in de Sport, uitgenodigd bij de het programma De Tafel van Vier. Evy gaf uitleg over […]