Procedurereglement doping

Het procedurereglement doping beschrijft hoe een zaak aanhangig wordt gemaakt, het verloop van de procedure, de wijze van beraadslaging en de uitspraak.

Het procedurereglement doping kan onderaan geraadpleegd worden.

Samenstelling tuchtkamer

  • Bart Jan Meganck
  • Dr. Johan Ghoos
  • Dr. Marc Verheyen
  • Marc Kips
  • Koenraad Podevyn