Gedragscodes

 

Alle actoren binnen het Vlaams Sporttribunaal worden geacht zich bij hun handelen te laten leiden door de gedragscodes van het Vlaams Sporttribunaal.

in de gedragscodes zijn de kernwaarden van het Vlaams Sporttribunaal opgenomen.

Hieronder vindt u de gedragscodes.

Gedragscode bestuurders

 

Gedragscode rechters

Gedragscode leden onderzoeksinstantie

Gedragscode griffiers