Hoger beroep tegen ordemaatregel

In het kader van de behandeling van een tuchtklacht kunnen sportorganisaties de vermeende dader van grensoverschrijdend dader een ordemaatregel opleggen. Een ordemaatregel is een bestuurlijke maatregel van tijdelijke aard om de rust te herstellen en de veiligheid te waarborgen.

Behoudens andersluidende bepalingen in het tuchtreglement kan de persoon die het voorwerp uitmaakt van een ordemaatregel hoger beroep instellen tegen de ordemaatregel bij het Vlaams Sporttribunaal. Het hoger beroep dient te worden ingesteld binnen de zeven kalenderdagen na de datum van verzending van de ordemaatregel aan de persoon die het voorwerp uitmaakt van de ordemaatregel.

​Het formulier voor het instellen van hoger beroep tegen een ordemaatregel kan je hier downloaden.

Procedurereglement

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is belast met de tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in eerste aanleg en in hoger beroep voor zover de statuten of reglementen van een sportorganisatie, of een overeenkomst hierin voorzien. Het richt hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep.

Het volledige procedurereglement grensoverschrijdend gedrag kun je hier raadplegen.

Samenstelling onderzoeksinstantie & tuchtkamer

Onderzoeksinstantie

 • Patrick Verlooy (voorzitter)
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Nico Biesmans
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Erik De Bock
  Niet bevoegd voor: Parantee-Psylos
 • Katrien De Smet
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Nadja Delbarre
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • ​Marie-Anne Devenyn
  Niet bevoegd voor: Gezinssport Vlaanderen
 • Elke Van Bladel
  Niet bevoegd voor: Volley Vlaanderen, Vlaamse Hockey Liga
 • Matthias Van Der Haegen
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Guy Goudesone
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Bruno Stockman
  Bevoegd voor alle sportorganisaties

Tuchtkamer

 • Paul Buyle (voorzitter)
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Dirk De Meulemeester
  Niet bevoegd voor: Golf Vlaanderen
 • Willem de Pauw
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Annelies D’Espallier
  Niet bevoegd voor: Triatlon Vlaanderen
 • Peter Marcoen
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Bart Meganck
  Niet bevoegd voor: Judo Vlaanderen, Gymnastiekfederatie Vlaanderen
 • Liesbet Noens
  Bevoegd voor alle sportorganisaties
 • Kristof Swennen
  Niet bevoegd voor: Sporta-federatie, Volley Vlaanderen
 • An Vermeersch
  Bevoegd voor alle sportorganisaties

Tijdslijnen

vermeend slachtoffer

vermeende dader

federatie