Hoger beroep tegen ordemaatregel

In het kader van de behandeling van een tuchtklacht kunnen sportorganisaties de vermeende dader van grensoverschrijdend dader een ordemaatregel opleggen. Een ordemaatregel is een bestuurlijke maatregel van tijdelijke aard om de rust te herstellen en de veiligheid te waarborgen. 

 

Behoudens andersluidende bepalingen in het tuchtreglement kan de persoon die het voorwerp uitmaakt van een ordemaatregel hoger beroep instellen tegen de ordemaatregel bij het Vlaams Sporttribunaal. Het hoger beroep dient te worden ingesteld binnen de zeven kalenderdagen na de datum van verzending van de ordemaatregel aan de persoon die het voorwerp uitmaakt van de ordemaatregel.

Het formulier voor het instellen van hoger beroep tegen een ordemaatregel kan je hier downloaden: Word-versie   pdf-versie