Juristen en artsen gezocht voor de genderkamer van het Vlaams Sporttribunaal

juni 27, 2023

Binnenkort zal de bevoegdheid van het Vlaams Sporttribunaal uitbreiden. Naast dopinginbreuken en zaken van grensoverschrijdend gedrag zal het Vlaams Sporttribunaal het hoger beroep tegen beslissingen van federaties inzake gender(dispensatie) behandelen. Het zoekt om die reden gemotiveerde juristen en artsen om deel uit te maken van de genderkamer. Elke zaak binnen de genderkamer wordt behandeld door een magistraat, met een jurist en een arts als bijzitters. De zittingen gaan steeds door in het Huis van de Sport te Gent.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

1° Voor de rechters met een juridische achtergrond, met inbegrip van de voorzitter: houder zijn van minstens een Masterdiploma in de rechten en een aantoonbare staat van dienst hebben in hun beroepswereld en ervaring in tuchtrecht. Bijzondere kennis inzake medisch recht, ethiek of het diversiteits- en antidiscriminatierecht strekt tot aanbeveling;

2° Voor de rechters met een medische achtergrond: houder zijn van een diploma van arts, master in de sportgeneeskunde en een bijzondere ervaring hebben in de medische behandeling van sporters of onderzoek naar sportmedische of biomedische aspecten.

De rechters voldoen aan de volgende bijkomende voorwaarden:

1° Ze hebben een bijzondere interesse voor sport in verbinding met de samenleving. Ervaring met de actieve of passieve sportbeleving strekt tot aanbeveling;

2° Ze zijn functioneel in staat om volstrekt onpartijdig en onafhankelijk op te treden (doelend op lidmaatschappen/belangen van/in allerlei verenigingen en vennootschappen) en geven blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de te behandelen materie.

De voorzitter van de genderdispensatiekamer is een magistraat van de zetel of een magistraat op rust, met bij voorkeur ervaring in tuchtrecht. Hij kan functionele leiding geven ten einde te waken over de kwaliteit, uniformiteit en snelheid van de rechtspraak van de kamer.

De leden van de genderkamer mogen geen werknemer van een sportorganisatie zijn, noch lid zijn van het bestuursorgaan van het VST. Ze mogen geen uitvoerend mandaat bekleden in de Vlaamse Sportfederatie, Sport Vlaanderen of in een werkgevers- of werknemersorganisatie.

Rechters ontvangen per zitting een prestatievergoeding alsook een kilometervergoeding. Zij worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het VST, zoals de interne opleidingen en het jaarlijkse diner.

De kandidaturen zullen beoordeeld worden door de Benoemingscommissie van het VST.

U wenst meer informatie? Contacteer secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be

U wil kandideren? Stuur dan uw CV en motivatiebrief (in één document) ten laatste op 1 augustus 2023 naar secretaris-generaal Cedric Vanleenhove via info@vlaamssporttribunaal.be