Hoe lid worden?

Om lid te worden van het Vlaams Sporttribunaal moet je:

  • Een sportorganisatie zijn met rechtspersoonlijkheid;

  • Schriftelijk jouw kandidatuur indienen bij het bestuursorgaan, vergezeld van een kopie uit de statuten en het intern reglement;

  • Akkoord gaan met de statuten van de vereniging;

  • Aanvaard worden door het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen.

 

Wil je organisatie aansluiten? Bezorg dan bij voorkeur de aanvraag per mail aan info@vlaamssporttribunaal.be, of aan Vlaams Sporttribunaal, Zuiderlaan 13, 9000 Gent.

Was je organisatie al lid bij het Vlaams Dopingtribunaal, dan hoef je niets te doen. De aansluiting bij het Vlaams Sporttribunaal gebeurde automatisch. Uiteraard moet de lastgevingsovereenkomst, en/of het doping- en of tuchtreglement van je organisatie het Vlaams Sporttribunaal aanduiden als bevoegde instantie. Heb je hier vragen over? Contacteer ons via info@vlaamssporttribunaal.be.