Nieuw bestuursorgaan voor VST

juni 3, 2024

Op 11 maart 2024 vond onze algemene vergadering plaats te Gent en werd een nieuw bestuursorgaan verkozen. Het werd een combinatie van voormalige bestuurders, welke hun mandaat verlengden en nieuwe bestuurders.

Dhr. Dirk Deldaele (Tennis en Padel Vlaanderen) werd aangesteld als nieuwe voorzitter. Lien Berton (Vlaamse Sportfederatie) en Johan Druwé (Expert) verlengden hun mandaat als ondervoorzitters.
Zij worden bijgestaan in hun taken door zes bestuurders: Marc Janssens (penningmeester – Vlaamse Tafeltennisliga), Paul Standaert (Gymnastiekfederatie Vlaanderen), Astrid Vervaet (Expert), Peter Vermeir (Judo Vlaanderen), Nand De Klerck (Voetbal Vlaanderen) & Simon De Clercq (Expert – Gezond Sporten).

We verwelkomen Nand De Klerck en Simon De Clercq als nieuwe bestuurders.