Nieuwe bestuurder

mei 17, 2023

Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2023 werd Peter Vermeir door de aanwezige leden verkozen als nieuwe bestuurder van het VST. Peter is actief als Liaison Officer binnen het UZ Gent en als professor aan de UGent. Hij fungeert als vertegenwoordiger van een federatie (met name Judo Vlaanderen) binnen het bestuursorgaan. We danken Peter alvast voor zijn engagement en wensen hem veel succes bij de invulling van deze functie.