Privacyverklaring

Het Vlaams Sporttribunaal hecht veel belang aan uw recht op privacy en doet alle inspanningen om uw Persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

De Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de manier waarop het VST uw Persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar activiteiten als overkoepelend orgaan voor tucht met betrekking tot doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport. In het kader van deze tuchtbevoegdheden verwerkt het VST Persoonsgegevens, in het bijzonder bij het onderzoeken en behandelen van klachten. 

De volledige Privacyverklaring vindt u hier.