Procedurereglement grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is belast met de tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in eerste aanleg en in hoger beroep voor zover de statuten of reglementen van een sportorganisatie, of een overeenkomst hierin voorzien. Het richt hiervoor een onderzoeksinstantie op, evenals een tuchtkamer en een tuchtkamer hoger beroep.

Het volledige procedurereglement grensoverschrijdend gedrag kun je hier raadplegen.

Op 14 december 2020 heeft Cedric Vanleenhove, de secretaris-generaal van het VST, een uiteenzetting gegeven over de werking van het Vlaams Sporttribunaal op vlak van grensoverschrijdend gedrag.

De presentatie van deze uiteenzetting kan je hier vinden

De opname van de uiteenzetting kan je hieronder bekijken.

Bij vragen, contacteer ons via cedric@vlaamssporttribunaal.be of op telefoonnummer 0456/333177 (bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9u en 16u30 en op woensdag tussen 13u en 16u45)

Vlaams Sporttribunaal vzw - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent | 0809.727.888 | RPR afdeling Gent | info@vlaamssporttribunaal.be