Statuten en intern reglement VST

De statuten van het VST kunnen hier geraadpleegd worden: statuten.
Het intern reglement van het VST vind je hier: intern reglement.