Een klacht indienen

Het Vlaams Sporttribunaal (VST) behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.

 

Tuchtklachten kunnen ingediend worden door:

 

- bij het VST aangesloten sportorganisaties

- individuen (ongeacht of zij lid zijn van de betrokken sportorganisatie), op voorwaarde dat de betrokken sportorganisatie aangesloten is bij het VST

Voor meer informatie in verband met het indienen van een tuchtklacht, zie de rubriek FAQ.

Voor het indienen van een klacht wordt bij voorkeur het klachtenformulier van het Vlaams Sporttribunaal gebruikt. Sportorganisaties zijn verplicht om dit klachtenformulier te gebruiken.

Het klachtenformulier kan je hier downloaden: Word-versie   pdf-versie

Het tuchtreglement van de betrokken sportorganisatie kan bepalen dat een individu de klacht eerst bij de sportorganisatie moet indienen. In sommige gevallen kan een individu zwaarwichtige redenen hebben om dit niet te kunnen of te willen doen. Een individu kan aan het VST een uitzondering op de verplichte voorafgaande indiening aanvragen en op die manier rechtstreekse toegang tot het VST bekomen.

Het aanvraagformulier kan je hier downloaden: Word-versie   pdf-versie